Megállapodás és szabályok

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a megállapodást és szabályokat, mielőtt felhasználná a webhelyet. A mytop-hu.designuspro.com webhelyen meg kell felelnie a megállapodás és a szabályok feltételeinek. Ha nem ért egyet a megállapodás és a szabályok feltételeivel, akkor nem használhatja ezt az erőforrást, és kérjük, hagyja el a Weboldalt.

1. Fogalmak és meghatározások

1.1 Felhasználó jogképes személy, aki csatlakozott a Felhasználói Szerződés feltételeihez. a saját nevében és a saját érdekei szerint eljáró vagy jogi személyt képviselő személy.
Adminisztráció / Tulajdonos - a https://mytop-hu.designuspro.com tartományban tárolt internetes webhely.
Szerződés - ez a Felhasználói Szerződés, a módosított formátummal együtt, kiegészítve.
1.2 A https://mytop-hu.designuspro.com webhely használatát ez a felhasználói megállapodás szabályozza. A webhely használata minden formában és mindenképpen magában foglalja a deklarált funkcionalitást. Használat jelentése:

 • engedély a https://mytop-hu.designuspro.com címen vagy regisztráció;
 • a Webhely anyagainak megismerése (megtekintés);
 • bármilyen jellegű és tartalmú anyag megjelenítése, beleértve a képeket, szöveges anyagokat, videofájlokat, audiofájlokat, hipertext linkeket, információkat és egyéb információkat, beleértve a webhelyet.

A hálózati felhasználó a Webhelyet a fenti űrlapok bármelyikében használva megerősíti, hogy:

 • a Honlap használata előtt teljes mértékben megismerte ezt a megállapodást;
 • tudomásul vette és vállalja, hogy a Megállapodás valamennyi pontját korlátozások nélkül teljesíti, végrehajtja. A Szerződés pontjainak teljesítésének megtagadása esetén, vagy ha a Szerződés alapján lehetetlen megállapodást kötni, a Felhasználó köteles azonnal leállítani a Webhely használatát;
 • A jelen Szerződés szövegét a Webhely Tulajdonos szerkesztheti. A felhasználókat nem értesítik a megállapodás szövegének módosításáról.

Ez a felhasználói megállapodás, beleértve a frissített kiadásokat a módosításokkal, attól a pillanattól lép hatályba, hogy közzéteszik a webhelyen.

2. A megállapodás tárgya

2.1 A Tulajdonos a Szerződésben meghatározott módon és feltételekkel lehetőséget biztosít a Felhasználó számára a Weboldal használatára, és a Felhasználó vállalja, hogy szükség esetén a Webhelyet a Szerződés feltételeinek megfelelően használja.
2.2 A Megállapodás alapján a Felhasználónak lehetősége van a Webhely használatára, különös tekintettel az építkezéssel, a javítással, az ország életével és a kapcsolódó témákkal kapcsolatos információk közzétételével a Weboldalon, üzenetek közzétételével, üzenetek megtekintésével, más felhasználók által feltöltött fájlokkal.

3. A Tulajdonos jogai és kötelezettségei

3.1 A Tulajdonos lehetőséget nyújt a Felhasználónak a Felhasználóról szóló információk önálló közzétételére, valamint üzenetek és megjegyzések közzétételére, anyagok közzétételére a Weboldal képességeinek felhasználásával, feltéve, hogy a Felhasználó betartja a Szerződés feltételeit.
3.2 A Tulajdonos nem képes ellenőrizni a Felhasználó vagy a Felhasználó által a Webhelyen közzétett információk jogszabályoknak való megfelelését.
3.3 A Tulajdonosnak jogában áll saját belátása szerint törölni a Felhasználó által a Webhelyen beírt vagy közzétett információkat, ha ezek az információk nem felelnek meg a Webhelyhasználati szabályoknak, a hatályos jogszabályoknak vagy a Tulajdonos egyéb követelményeinek.
3.4 A Tulajdonosnak joga van elküldeni a Felhasználói információkat és reklámüzeneteket a Felhasználó által a Honlapon történő regisztráció során megadott e-mail címre. A Felhasználó ezennel vállalja az ilyen üzenetek fogadását.
3.5 A Tulajdonosnak joga van hirdetést elhelyezni a Weboldalon. Ugyanakkor a Tulajdonos nem felelős a reklámozás pontosságáért és a hirdetett áruk és / vagy szolgáltatások minőségéért.
3.6 A Tulajdonosnak joga van a Szerződés pontjában előírt módon megváltoztatni a Szerződés feltételeit.
3.7 A Tulajdonosnak joga van megelőző munkát végezni a Webhelyen, a Webhely munkájának ideiglenes felfüggesztésével, lehetőség szerint éjszaka, és amennyire lehetséges, csökkentve a Weboldal működésképtelenségének idejét.
3.8 A Tulajdonosnak joga van átadni a Weboldal Felhasználási Feltételeinek és a Megállapodásnak való megfelelés ellenőrzésére vonatkozó hatáskörét és jogait részben vagy egészben másoknak (Egyéb felhasználók) a Tulajdonos által hozott döntések alapján.
3.9 A Tulajdonosnak joga van, de nem kötelessége, hogy olyan információkat és dokumentumokat kérjen a Felhasználótól, amelyek megerősítik, hogy a Felhasználónak jogai vannak a szellemi tevékenység eredményeihez és a Felhasználó által a Webhelyen közzétett egyéb információkhoz.

4. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

4.1 A Felhasználó vállalja, hogy minden alkalommal megismerkedik a Szerződés aktuális változatával, amikor meglátogatja a Webhelyet, mielőtt a Webhelyet felhasználja.
4.2 A Felhasználó vállalja, hogy betartja a Szerződés feltételeit, valamint a Webhely Felhasználási Feltételeit, amelyek a Felhasználó használatakor a Weboldal használatakor érvényesek.
4.3 A Felhasználó vállalja, hogy a Honlapot a jogszabályoknak megfelelően használja. Különösen a Felhasználó nem jogosult:

4.3.1 Helytelen, káros, obszcén, illegális, rágalmazó, istenkáromló, rágalmazó, nem megfelelő, etnikai vagy etnikai konfliktusokkal kapcsolatos információk vagy anyagok közzététele vagy terjesztése.
4.3.2 Olyan információk közzététele, amelyek ellentmondanak a jogszabályoknak, illegális tevékenységeket hirdetnek vagy provokálnak, sértik más felhasználók vagy harmadik felek szellemi tulajdonhoz, kampányanyagokhoz, spam terjesztéséhez, láncüzenetekhez (üzenetek, amelyek továbbítását igénylik egy vagy több felhasználónak), pénzügyi konstrukciókhoz fűződő jogait piramisok vagy felhívások az azokban való részvételre, bármilyen egyéb tolakodó információ, amely leírja vagy elősegíti a bűncselekményeket, utasításokat vagy iránymutatásokat tesz közzé bűncselekmények és más illegális cselekmények elkövetésére.
4.3.3 Tegye közzé más felhasználók vagy harmadik felek személyes adatait személyes beleegyezésük nélkül.
4.3.4 Olyan üzenetek közzététele, továbbítása és terjesztése, amelyek büntetőjogi természetűek, vagy kárt okozhatnak a Tulajdonosnak, a többi felhasználónak, a látogatóknak és / vagy harmadik feleknek, sérthetik becsületüket, méltóságukat, üzleti hírnevüket.
4.3.5 A felhasználók és / vagy harmadik felek félrevezetése a személyazonosságukkal kapcsolatban.
4.3.6 Helyezzen el a Weboldalon reklám jellegű anyagokat és információkat, hacsak a Felek közötti külön megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik.

4.4 A Felhasználó vállalja, hogy megőrzi a Hitelesítő adatok, valamint a Felhasználó által a Webhelyre történő regisztrációkor megadott e-mail címhez tartozó bejelentkezési jelszót és jelszót, függetlenül meghatározva tárolásuk módját, és nincs joga a Hitelesítő adatok, valamint a bejelentkezés és jelszó átadására a megadott e-mail címre. A Felhasználó részéről, amikor harmadik félnek regisztrál a weboldalon.

4.5 A Felhasználó vállalja, hogy a Webhelyen közzétett személyes adatokat a személyes adatok Felhasználó általi feldolgozása vagy egyéb felhasználása idején hatályos kiadásban hatályos, 2006. július 27-i 152-FZ szövetségi törvény követelményeinek megfelelően használja:

4.5.1 A személyes adatokat csak a Webhely működésének biztosítására lehet felhasználni;
4.5.2 A Felhasználónak tilos a Weboldalon keresztül megszerzett, a Felhasználókkal kapcsolatos információkat harmadik félnek továbbítani;
4.5.3 Ha a Felhasználó a Profilok másolatát papírra vagy elektronikus adathordozóra menti, akkor a Felhasználó vállalja az üzemeltető összes kötelezettségét a személyes adatokról szóló, 2006. július 27-i 152-FZ szövetségi törvény értelmében;
4.5.4 Abban az esetben, ha a Felhasználó nem teljesíti a személyes adatokról szóló, 2006. július 27-i 152-FZ szövetségi törvény követelményeit, a Felhasználók felelőssége ezért teljes mértékben a Felhasználót terheli.

4.6 A Felhasználónak joga van a Felhasználó által a Webhelyen közzétett információkat kizárólag a Tulajdonos beleegyezése alapján törölni. Ha a megfelelő beleegyezést nem kapják meg, akkor a Felhasználó nem jogosult követeléseket terjeszteni a Tulajdonos felé.

5. A Felek felelőssége

5.1 A Tulajdonos nem vállal felelősséget a Felhasználó által elért eredmények eléréséért vagy el nem éréséért, amelyeket a Felhasználó elvárt elérni a Webhely használatával.
5.2 A Tulajdonos nem vállal felelősséget a Webhely működését biztosító szoftverek és / vagy hardverek működésében fellépő olyan meghibásodásokért, hibákért és kudarcokért, amelyek a Tulajdonoson kívül eső okokból származnak, valamint a Felhasználó ezzel járó veszteségeiért.
5.3 A Tulajdonos nem felelős a Felhasználónak a Webhelyhez és / vagy a Webhely bármely részéhez való ideiglenes hozzáférésének hiányáért, valamint a Felhasználó és / vagy bármely harmadik fél ezzel kapcsolatos veszteségeiért.
5.4 A Tulajdonos nem vállal felelősséget a Felhasználó és / vagy harmadik felek közvetett / közvetett veszteségeiért és / vagy elmaradt nyereségéért, az információk elvesztéséért, amelyek a Weboldal használatából erednek, vagy a webhely használatának képtelensége miatt.
5.5 A Tulajdonos nem vállal felelősséget a Felhasználó harmadik felek jogellenes cselekedeteiből eredő veszteségeiért, beleértve azokat is, amelyek a Felhasználó személyes fiókjához való illegális hozzáféréssel kapcsolatosak. A Tulajdonos nem felelős azokért a veszteségekért, amelyeket a Felhasználónak okozott a Hitelesítő harmadik félnek történő nyilvánosságra hozatala, amely a Tulajdonos hibájából következett be.
5.6 A Felhasználó egyedüli felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, amelyet a Weboldalon a Felhasználói hitelesítő adatok felhasználásával hajtottak végre.
5.7 A Tulajdonos nem vállal garanciát a Weboldal teljesítményére. A felhasználó beleegyezik abba, hogy a Weboldalt a bemutatásnak megfelelő formában használja, a Tulajdonos garanciái nélkül.
5.8 A Tulajdonos nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért, amelyeket a Más Felhasználó üzenete miatt a Felhasználónak hibás információk adtak, valamint a Más Felhasználó cselekedetei és / vagy tétlensége miatt. A Tulajdonos nem garantálja, hogy a többi felhasználó profiljában, valamint az általuk közzétett üzenetekben szereplő információk igazak és teljesek.
5.9 A Tulajdonos, ha ezt a felek közötti megállapodás kifejezetten nem írja elő, nem értékesít semmilyen terméket vagy szolgáltatást.
5.10 Hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik, a Felhasználó megsérti a Szerződés feltételeit, a Tulajdonosnak jogában áll egyoldalúan megtagadni a Szerződés végrehajtását, törölni a Felhasználó profilját és Személyes fiókját. Ha egy ilyen jogsértés kárt okozott harmadik feleknek, azokért teljes felelősség a Felhasználót terheli.
5.11 A Tulajdonos által a Felhasználó számára megtéríthető veszteségek összege mindenképpen korlátozott a Polgári Törvénykönyv 15. cikke 1. részének rendelkezéseivel összhangban, 1000 (ezer) rubel összegben.

6. Személyes adatok

6.1 A Felhasználó a Webhelyen történő regisztrációval és a személyes adatok regisztrációs űrlapba történő beírásával nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a beírt személyes adatokat, és bármely más felhasználó és / vagy látogató szabadon megismerkedhet velük. A Felhasználó ezennel egyetért azzal, hogy az általa a Honlapon történő regisztráció során megadott személyes adatok, valamint a Felhasználó által a webhelyen a regisztráció után közzétett személyes adatok feldolgozása a 2006. július 27-i 152-FZ szövetségi törvény 6. cikke (1) bekezdésének 10. albekezdése alapján történik. "A személyes adatokról" című évfolyam (módosítva: 2011.07.25.).
6.2 A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása során a Tulajdonos vállalja, hogy megtesz minden olyan intézkedést, amelyet a hatályos jogszabályok előírnak az illetéktelen hozzáférés elleni védelem érdekében.A rendszergazda személyes adatainak kezelésére vonatkozó irányelvek és az adminisztrátor személyes adatainak biztonságáról szóló előírások összhangban vannak a személyes adatokról szóló, 2006. július 27-i 152-FZ szövetségi törvény (a 2011. július 25-én módosított) 18.1. Cikke 2. részének követelményeivel.
6.3 Ugyanakkor lehetséges, hogy bizonyos körülmények következtében a Felhasználó személyes adatai mások számára hozzáférhetővé válhatnak. A Felhasználó ezennel egyetért azzal, hogy e tekintetben nem fog követelést benyújtani a Tulajdonossal szemben, mivel a Felhasználó nyilvánosan hozzáférhetővé teszi személyes adatait.
6.4 A Szerződés értelmében a Felhasználó személyes adatainak feltüntetésével a Feltételek nélkül feltétel nélkül elfogadja:

 • személyes adatok korlátlan számú, a Webhelyet használó személy részére történő megadásával;
 • a személyes adatok Tulajdonos általi feldolgozásával;
 • a személyes adatok terjesztésével a Webhely használatával;
 • a Tulajdonos egyéb, a Felhasználó személyes adataival kapcsolatos cselekedeteivel a Webhely üzemeltetésével kapcsolatban.

6.5 A Felhasználó személyes adatainak a Webhelyen való közzétételével megerősíti, hogy önként teszi, és azt is, hogy önként átadja azokat a Tulajdonosnak feldolgozás céljából. A felhasználó visszavonhatja beleegyezését a személyes adatok kezeléséhez a Profil törlésével a Személyes Fiókon keresztül. A Felhasználó ugyanakkor megérti és egyetért azzal, hogy a Felhasználó személyes adatai elmenthetők, amikor a Weboldalakat keresőmotorok indexelik.
6.6 A Tulajdonos csak azokat a Felhasználó személyes adatait dolgozza fel, amelyeket ő tett közzé a Weboldalon. A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása a Webhely szoftverével, hardverével és technikai eszközeivel történik.
6.7 A Felhasználó személyes adatait a Tulajdonos a Webhelyen való közzétételük ideje alatt dolgozza fel. Ha a Webhelyen vagy a Felhasználói profilban közzétett személyes adatokat törlik, a Tulajdonos leállítja azok feldolgozását. A Tulajdonosnak azonban joga van a fenti Felhasználói adatok biztonsági másolatát megőrizni mindaddig, amíg a Tulajdonos felszámolásra nem kerül.

7. Szellemi tulajdon

7.1 A Webhelyre vonatkozó kizárólagos és személyes, nem tulajdonjogok a Tulajdonost vagy más olyan személyeket illetik meg, akik olyan megállapodást kötöttek a Tulajdonossal, amely feljogosítja őt e személyek szellemi tevékenységének eredményeinek a Webhelyen vagy annak részeként való közzétételére, és az alkalmazandó törvények szerint védve vannak.
7.2 A Felhasználó olyan intézkedései és / vagy mulasztásai, amelyek a Tulajdonos jogainak megsértését eredményezték, vagy amelynek célja a Tulajdonosnak a Honlapra vagy annak alkotóelemeire vonatkozó jogainak megsértése, büntetőjogi, polgári és közigazgatási felelősséget von maga után a törvénynek megfelelően.
7.3 A Honlapon közzétett információk integritásának biztosítása érdekében a Felhasználó ezúton a Polgári Törvénykönyv 1235. cikkében előírt módon egyszerű, nem kizárólagos licencet ad a Tulajdonosnak a Felhasználó által a Webhelyen közzétett vagy korábban közzétett szellemi tevékenység eredményeire. A szellemi tevékenység eredményeinek felhasználási jogait a Felhasználó biztosítja a Tulajdonos számára a szellemi tevékenység releváns eredményeinek a Weboldalon való közzétételekor. A Felhasználó a szellemi tevékenység eredményeinek a Weboldalon történő közzétételével hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonos nem fizet díjat azért, mert megadta a szellemi tevékenység eredményeinek felhasználási jogát. A tulajdonosnak joga van a szellemi tevékenység megfelelő eredményeinek bármilyen módon történő felhasználására a teljes érvényességi idő alatt a megfelelő eredményekhez a terület korlátozása nélkül. Ugyanakkor a Tulajdonos nem köteles jelentéseket küldeni a Felhasználónak a szellemi tevékenység releváns eredményeinek felhasználásáról.
7.4 A Felhasználó kizárólagos felelőssége a szellemi tevékenység eredményeihez és a harmadik felek személyre szabási eszközeihez fűződő jogok felhasználása, amelyek a Felhasználó által a Webhelyen közzétett anyagokban találhatók, valamint a Felhasználó által a Webhelyen keresztül továbbított, a Webhelyen a Felhasználó személyes fiókjában tárolt anyagokban vagy olyan anyagokban, amelyek - egyéb módon a Felhasználó cselekedetei és / vagy tétlensége miatt elérhetővé válnak a Webhelyen keresztül vagy azon keresztül. A Tulajdonos nem rendelkezik technikai képességekkel annak figyelemmel kísérésére, hogy az ebben a pontban meghatározott anyagok megfelelnek-e a hatályos jogszabályok követelményeinek, beleértve a Tulajdonost sem arra, hogy nyomon kövesse a valaki jogainak és érdekeinek meghatározott anyagai általi megsértését.
7.5 A Felhasználó vállalja, hogy a szerzői jogok tulajdonosainak vagy más harmadik feleknek a Tulajdonossal szemben a Szerződés pontjában meghatározott anyagokkal kapcsolatban felmerülő összes lehetséges követelést saját és saját költségén rendezi.
7.6 Abban az esetben, ha a Tulajdonos harmadik fél által benyújtott kereseteket, követeléseket, követeléseket terjeszt elő a Felhasználó szellemi tulajdon tárgyainak Felhasználó általi illegális használatának kérdésével kapcsolatban, a Felhasználó vállalja, hogy megtéríti a Tulajdonosnak az utóbbi által az ilyen jogsértés vagy ilyen követelések bemutatása miatt felmerült összes veszteséget.

8. A viták rendezésének és az igények rendezésének eljárása

8.1 A Szerződés végrehajtásával, felmondásával vagy érvénytelenítésével kapcsolatban felmerülő minden vitát, nézeteltérést és követelést a Felek tárgyalások útján próbálnak megoldani. Az a Fél, amelynek igényei és / vagy nézeteltérései vannak, üzenetet küld a másik Félnek, megjelölve a felmerült követeléseket és / vagy nézeteltéréseket.
8.2 A Szerződés pontjában meghatározott üzenetet a Felhasználó e-mailben elküldi a címre , és írásban is elküldte a Tulajdonosnak, ajánlott levélben, átvétel visszaigazolásával. Az üzenetnek tartalmaznia kell a követelmény lényegét, a követelményt alátámasztó bizonyítékokat, valamint információkat a Felhasználóról.
8.3 A jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos bármely vita vagy nézeteltérés esetén a Felhasználó és a Tulajdonos mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeket egymás közötti tárgyalások útján megoldja. Abban az esetben, ha a vitákat nem tárgyalások útján oldják meg, a vitákat az alkalmazandó jogszabályok által előírt módon rendezik.
8.4 A Felhasználó hibájának megállapítása során az internet és különösen a Webhely használata során elkövetett jogellenes cselekmények következtében felmerülő műszaki problémák megoldása, valamint a Felhasználó üzeneteinek figyelembevétele érdekében a Tulajdonosnak jogában áll az illetékes szervezeteket szakértőként függetlenül bevonni.

9. Változások a Szerződés feltételeiben

9.1 A Szerződés mindkét Fél kezdeményezésére bármikor felmondható. Ennek érdekében a Tulajdonos értesítést tesz közzé a Szerződés felmondásáról a Webhelyen és / vagy elküldi a Felhasználónak a megfelelő értesítést, az ilyen értesítés feladásának / elküldésének pillanatától kezdve a Szerződés megszűntnek tekintendő. A felhasználó felmondhatja a Szerződést azáltal, hogy törli profilját a Webhelyről.
9.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos egyoldalúan módosíthatja a megállapodást a Megállapodás frissített szövegének az interneten történő közzétételével a https://mytop-hu.designuspro.com/polzovatelskoe-soglashenie/ címen. A felhasználó a Webhely használatával megerősíti beleegyezését a Szerződés feltételeinek változásához.
9.3 A felhasználónak, aki nem ért egyet a Szerződés feltételeivel és / vagy a Szerződés feltételeinek változásával, haladéktalanul fel kell mondania a Szerződést a Szerződés pontjában előírt módon.

10. Egyéb feltételek

A Megállapodás 10.1. Pontjában, valamint az e kérdésekben folytatott levelezés során megengedett a Felek kézírásos aláírásának analógjainak használata.A Felek megerősítik, hogy minden olyan értesítés, üzenet, megállapodás és dokumentum, amely a Felek által a Megállapodásból eredő kötelezettségek teljesítésének keretében teljesül, és amelyeket a Felek kézzel írott aláírásainak analógjai írnak alá, jogilag kötelezőek és kötelezőek a Felekre nézve.

10.2 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a kézzel írt aláírásának analógjai:

10.2.1 Hitelesítő adatok. Így a Hitelesítő adatok használatával végrehajtott összes műveletet a Felhasználó által elismertnek, és a Hitelesítő adatok használatával elküldött összes dokumentumot a Felhasználó aláírásaként ismeri fel;
10.2.2 bejelentkezés és jelszó a Felhasználó által a Honlapon történő regisztráció során megadott e-mail címre. Így a Tulajdonosnak a megadott e-mail címről küldött összes levelet a Felhasználó által elküldöttnek tekintjük, és a Felhasználó által aláírtnak is tekintjük.

10.3 A Felek megállapodtak abban, hogy a Felek aláírásainak faxmásolatát használják a Megállapodás alapján szükséges dokumentumok és igények előkészítésekor. A Felek ezennel megerősítik, hogy az aláírás faxmintával történő aláírásával aláírt dokumentumok és követelések jogi erővel bírnak, és megfontolásra és elfogadásra kötelezőek a Felek számára.
10.4 A Szerződésben és a hatályos jogszabályokban kifejezetten előírt esetek kivételével minden értesítést, üzenetet és dokumentumot a Felek által a Megállapodásból eredő kötelezettségek teljesítése keretében el kell küldeni és a Feleknek beérkezettnek kell tekinteni, ha e-mailben elküldik őket az egyik Fél engedélyezett címéről a másik Fél engedélyezett címére. ... Engedélyezett címek:

 • a tulajdonos számára: .
 • a Felhasználó számára: a Felhasználó által a Webhelyre történő regisztráció során megadott e-mail cím.

10.5 A Felek a Megállapodás megkötésével kapcsolatos minden információt, beleértve annak bármely mellékletét és kiegészítését, bizalmas információnak ismerik el, és vállalják, hogy szigorúan fenntartják az ilyen információk bizalmas jellegét, és nem adják ki azokat harmadik feleknek a másik Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül, kivéve, ha ez a célokhoz szükséges. Megállapodások vagy a törvény által meghatározott esetekben az érintett kormányzati hatóságok számára történő nyilvánosságra hozatal.
10.6 A megállapodást és az abból eredő minden jogviszonyt törvény szabályozza.

Számítógépek

Sport

szépség